Bỏ qua nội dung chính

UBND Quận Tân Phú

Trang chủ
Dịch vụ hành chính công
Quy hoạch và Phát triển
Các phòng ban
  
UBND Quận Tân Phú > Tất cả Nội dung Trang  

Tất cả Nội dung Trang

Trang này sẽ hiển thị tất cả các bảng thảo luận, danh sách, thư viện, và bản khảo sát trong trang Web này. Nhấp vào tên của danh sách hoặc thư viện để xem nội dung của chúng. Thùng rác chứa các khoản mục đã bị xóa. Để tạo thư viện hoặc danh sách mới, nhấp vào Tạo.
Xem: 
  Tên Mô tả Khoản mục Sửa đổi Lần cuối

  Thư viện Tài liệu

Khuôn mẫu của Biểu mẫu Khuôn mẫu của Biểu mẫu  Thư viện này có chứa khuôn mẫu của biểu mẫu được quản trị viên chấp thuận đã được kích hoạt cho tập hợp trang web này.  1 4 năm trước
pages pages    68 10 tháng trước
Tài liệu Chia sẻ Tài liệu Chia sẻ  Chia sẻ tài liệu với nhóm bằng cách thêm tài liệu vào thư viện tài liệu này.  0 7 năm trước

  Thư viện Hình ảnh

1 1    0 6 năm trước
audio audio    12 6 năm trước
bando bando    0 6 năm trước
deepzoom deepzoom    2736 6 năm trước
Hình ảnh bản tin Hình ảnh bản tin    7790 8 ngày trước
images images    94 3 năm trước
LeftMenuHinhQuangCao LeftMenuHinhQuangCao    10 7 tháng trước
RightMenuHinhQuangCao RightMenuHinhQuangCao    18 4 tháng trước
Thư viện hình ảnh Thư viện hình ảnh    115 3 năm trước
Thư viện video Thư viện video    15 3 năm trước

  Danh sách

CauHinh CauHinh    1 5 năm trước
coquanbanhanh-vbchidao coquanbanhanh-vbchidao    60 3 năm trước
Danh mục kênh tin Danh mục kênh tin    4 5 năm trước
Danh sách thủ tục Danh sách thủ tục    109 2 tuần trước
Danhmuckenhtin Danhmuckenhtin    5 5 năm trước
Đơn vị Đơn vị    26 4 năm trước
Gopyvanbanduthao Gopyvanbanduthao    1 5 năm trước
Hitcounter Hitcounter    1 Cách đây 1 phút
hoi-dap hoi-dap    357 9 ngày trước
HtmlEditorDB HtmlEditorDB    25 17 tháng trước
Lịch Lịch  Sử dụng danh sách Lịch để được thông tin cuộc họp sắp đến, thời hạn và các sự kiện quan trọng khác.  0 7 năm trước
Lich_ThongBao Lich_ThongBao    0 5 năm trước
LichCongTac LichCongTac    0 5 năm trước
LichLamViec LichLamViec    0 5 năm trước
LienheDB LienheDB    602 6 ngày trước
Liên kết Liên kết  Dùng danh sách Liên kết để liên kết đến các trang Web mà thành viên trong đội của bạn thấy hữu ích hoặc quan tâm.  0 7 năm trước
Lĩnh vực Lĩnh vực    17 5 năm trước
Loaivbduthao Loaivbduthao    4 3 năm trước
PageManager_XmlList PageManager_XmlList    5 7 tháng trước
SurveyAnswer SurveyAnswer    7 5 năm trước
SurveyQuestion SurveyQuestion  SurveyQuestion  2 5 năm trước
Tác vụ Tác vụ  Sử dụng danh sách Tác vụ để theo dõi công việc mà bạn hoặc nhóm của mình cần hoàn tất.  0 7 năm trước
TaiLieuPhoBienGiaoDucPhapLuat TaiLieuPhoBienGiaoDucPhapLuat    51 7 năm trước
Thông báo Thông báo  Sử dụng danh sách Thông báo để đăng tin nhắn trên trang chủ của trang web của bạn.  1 7 năm trước
Vanbanduthao Vanbanduthao    8 2 năm trước
vanbanphapquy vanbanphapquy    86 2 tháng trước
vbchidaocuaquan vbchidaocuaquan    97 4 tuần trước
VBPL_CoQuanBanHanh VBPL_CoQuanBanHanh    2 5 năm trước
VBPL_DB VBPL_DB    1 5 năm trước
VBPL_LinhVuc VBPL_LinhVuc    5 5 năm trước
VBPL_Loai VBPL_Loai    4 5 năm trước
xuly-phanhoi xuly-phanhoi    20 14 tháng trước

  Bảng Thảo luận

Thảo luận Nhóm Thảo luận Nhóm  Dùng danh sách Thảo luận Nhóm để lưu giữ các nội dung thảo luận kiểu nhóm tin theo chủ đề tương ứng cho đội của bạn.  0 7 năm trước

  Khảo sát

Không có khảo sát.

  Trang web và Không gian làm việc

Sharepoint Site Các phòng ban  Cách đây 1 phút
Sharepoint Site Dịch vụ hành chính công  58 phút trước
Sharepoint Site Giới thiệu  5 phút trước
Sharepoint Site Quy hoạch và Phát triển  2 giờ trước
Sharepoint Site Tin tức sự kiện  Cách đây 1 phút
Sharepoint Site Thủ tục hành chính  7 tháng trước

  Thùng Rác

Thùng Rác Thùng Rác  Sử dụng trang này để khôi phục các khoản mục mà bạn đã xoá khỏi trang web này, hoặc để dọn sạch những mục đã xoá. 0