SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
7
7
1
4
4
3
5
Lãnh đạo và Thủ trưởng các ban ngành đoàn thể 21 Tháng Hai 2018 8:39:42 CH
Điều động và bổ nhiệm Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng các Trường mầm non thuộc quận Tân Phú  (07/02/2017)
1. Bà Huỳnh Ngọc Thùy, Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Phượng Hồng quận Tân Phú được điều động và bổ nhiệm giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Mầm non Bông Sen quận Tân Phú: Ngày 20/01/2017, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Tân Phú - Hứa Thị Hồng Đang ký ban hành quyết định số 863/QĐ-UBND về việc điều động và bổ nhiệm bà Huỳnh Ngọc Thùy, Phó Hiệu ...
Bổ nhiệm Phó Trưởng phòng Tư pháp quận Tân Phú  (07/02/2017)
Bà Nguyễn Thanh Giang, Chuyên viên Phòng Tư pháp quận Tân Phú được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Tư pháp quận Tân Phú: Ngày 23/01/2017, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Tân Phú - Hứa Thị Hồng Đang ký ban hành quyết định số 973/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm bà Nguyễn Thanh Giang, Chuyên viên Phòng Tư pháp quận Tân Phú giữ chức vụ Phó Trưởng phòng ...
THANH TRA QUẬN  (12/08/2015)
I. CHỨC NĂNG: Thanh tra quận tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân quận thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác: thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật. II. NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN: Thanh tra quận thực hiện nhiệm vụ, ...
PHÒNG LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI  (12/08/2015)
I. CHỨC NĂNG: Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Ủy ban nhân dân quận; đồng thời chịu sự hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội. II. NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN: 1. Trình Ủy ...
PHÒNG NỘI VỤ  (12/08/2015)
I. CHỨC NĂNG: Phòng Nội vụ quận Tân Phú có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân quận Tân Phú thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực: tổ chức, biên chế các cơ quan hành chính, sự nghiệp nhà nước; cải cách hành chính; chính quyền địa phương; địa giới hành chính; cán bộ, công chức, viên chức nhà nước; cán bộ, công chức phường; hội, ...
HỘI CỰU CHIẾN BINH  (12/08/2015)
I. CHỨC NĂNG: Hội Cựu chiến binh Việt Nam có chức năng đại diện ý chí, nguyện vọng và quyền lợi chính đáng, hợp pháp của hội viên và Cựu chiến binh. Hội làm tham mưu giúp cấp ủy Đảng và làm nòng cốt tập hợp, đoàn kết, vận động hội viên và Cựu chiến binh thực hiện các nhiệm vụ chính trị - xã hội của cách mạng và của Hội; tham gia giám sát hoạt ...
HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ QUẬN  (12/08/2015)
I. CHỨC NĂNG: Đại diện chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của các tầng lớp phụ nữ, tham gia xây dựng Đảng, tham gia quản lý Nhà nước. Đoàn kết, vận động phụ nữ thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; vận động xã hội thực hiện bình đẳng giới. II. NHIỆM VỤ: - Tuyên truyền, giáo dục chính trị ...
BAN BỒI THƯỜNG, GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG  (12/08/2015)
I. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ: Ban Bồi thường, giải phóng mặt bằng quận Tân Phú có chức năng, nhiệm vụ: 1. Lập phương án tổng thể về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư báo cáo thẩm định và trình duyệt theo quy định; 2. Giúp Hội đồng Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của dự án thực hiện nhiệm vụ tại Điểm a Khoản 3 Điều 44 của Quy định kèm theo Quyết ...
BỆNH VIỆN QUẬN  (12/08/2015)
I. VỊ TRÍ: Bệnh viện Tân Phú là Bệnh viện Đa khoa hạng II trực thuộc Ủy ban nhân dân quận, chịu sự quản lý, chỉ đạo trực tiếp của Ủy ban nhân dân quận và hướng dẫn về chuyên môn, kỹ thuật của Sở Y tế. II. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ: 1. Cấp cứu - Khám bệnh - Chữa bệnh. 2. Đào tạo cán bộ y tế. 3. Nghiên cứu khoa học về y học. 4. Chỉ đạo tuyến dưới về ...
TRUNG TÂM DẠY NGHỀ  (12/08/2015)
I. VỊ TRÍ VÀ CHỨC NĂNG: Trung tâm dạy nghề quận Tân Phú (gọi tắt là Trung tâm) trực thuộc Ủy ban nhân dân quận Tân Phú, chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp của Ủy ban nhân dân quận đồng thời chịu sự quản lý Nhà nước về dạy nghề của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Thành phố. Trung tâm dạy nghề quận là đơn vị sự nghiệp dạy nghề công lập, có ...

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
 • Hãy đội mũ bảo hiểm cho trẻ em
 • Một số hình ảnh về ATGT 4
 • Một số hình ảnh về ATGT 3
 • Một số hình ảnh về ATGT 2
 • Một số hình ảnh về ATGT 1
 • Hướng dẫn sử dụng điện an toàn trong gia đình
 • Thăm và tặng quà đồng bào nghèo tại tỉnh Đắk Nông và Đắk Lắk
 • Đại hội đại biểu đảng bộ quận Tân Phú Lần X - Nhiệm kỳ (2010-2015)
 • Kỷ niệm 5 năm thành lập quận Tân Phú - phần 1
 • Kỷ niệm 5 năm thành lập quận Tân Phú - phần 2
 • Kỷ niệm 5 năm thành lập quận Tân Phú - phần 3
 • Kỷ niệm 5 năm thành lập quận Tân Phú - phần 4
 • Kỷ niệm 5 năm thành lập quận Tân Phú - phần 5
Tìm kiếm