SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
6
6
3
4
0
0
6
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh 12 Tháng Mười Hai 2017 6:07:28 SA
TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG ĐỐI VỚI QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM  (05/12/2017)
Ngay từ khi đi tìm đường cứu nước, Hồ Chí Minh đã xác định đúng đắn vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản đối với quân đội cách mạng của nhân dân. Vấn đề cốt tủy của quân đội là nó thuộc về ai, do giai cấp nào lãnh đạo và vì ai mà chiến đấu. Vấn đề này đã được Hồ Chí Minh nung nấu từ rất sớm. Ra đi tìm đường cứu nước, đến nhiều quốc gia, châu lục, ...
TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM  (05/12/2017)
Theo Người, xây dựng quân đội phải theo nguyên tắc “Quân sự phục tùng chính trị”, Bác nói: “Quân sự mà không có chính trị như cây không có gốc, vô dụng lại có hại”. Sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản là nhân tố quyết định bản chất cách mạng, sự trưởng thành và chiến thắng của Quân đội nhân dân. Về tổ chức quân đội, Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ: “Phải ...
TRÁCH NHIỆM CỦA NHÀ NƯỚC VÀ XÃ HỘI TRONG XÃ HỘI HÓA GIÁO DỤC  (10/11/2017)
Xã hội hóa giáo dục là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước ta. Thực hiện xã hội hóa giáo dục nhằm nâng cao trách nhiệm của xã hội trong giáo dục, nhưng Nhà nước vẫn là vai trò nòng cốt. Nhà nước cần bảo đảm cho mọi công dân quyền học văn hóa và học nghề bằng nhiều hình thức; đầu tư các nguồn lực để phát triển giáo dục; hỗ trợ việc đào tạo, bồi ...
ĐẤU TRANH CHỐNG CHỦ NGHĨA CÁ NHÂN THEO TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH  (10/11/2017)
Trong cuộc đời và sự nghiệp hoạt động cách mạng của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại cho Đảng ta, dân tộc ta nhiều di sản tư tưởng quý báu. Những luận điểm về xây dựng Đảng của Người là giáo khoa quan trọng về lý luận cách mạng cho các thế hệ mai sau học tập. Với Bác, chủ nghĩa cá nhân như một thứ vi trùng độc hại, tồn tại dai dẳng trong mỗi ...
TƯ TƯỞNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ CỦA HỒ CHÍ MINH TRONG DI CHÚC  (05/10/2017)
Trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, quan điểm về việc phục hồi, phát triển các ngành kinh tế, cũng như đầu tư xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ và hội nhập quốc tế được thể hiện rất rõ. Để hiện thực hóa được những tư tưởng, những lời căn dặn của Bác, toàn Đảng, toàn dân ta cần phải có nhận thức đúng đắn, quyết tâm cao và thực hiện một cách ...
CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VỚI NGƯỜI CAO TUỔI VIỆT NAM  (05/10/2017)
Tôn kính người cao tuổi là truyền thống lâu đời của dân tộc ta. Những câu thành ngữ trong dân gian: “Kính lão đắc thọ”, “Kính già già để tuổi cho” đã nói lên lòng tôn kính đó. Người cao tuổi không chỉ có công sinh thành, giáo dưỡng thế hệ con cháu, mà họ còn là tấm gương sáng cho con cháu noi theo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước, trong ...
HỌC TẬP VÀ LÀM THEO BÁC ĐỂ TĂNG CƯỜNG KỶ LUẬT, KỶ CƯƠNG  (11/09/2017)
Đảng là đội tiên phong, lãnh đạo cách mạng Việt Nam, do đó Đảng phải là một tổ chức trong sạch, vững mạnh. Theo Bác sức mạnh vô địch của Đảng là ở tinh thần kỷ luật tự giác, ý thức tổ chức nghiêm chỉnh của cán bộ, đảng viên. Uy tín chung của Đảng và của mỗi đảng viên bắt nguồn từ sự gương mẫu, tự giác tuân thủ kỷ luật Đảng, chính sách, pháp luật ...
QUẬT KHỞI TINH THẦN NAM BỘ KHÁNG CHIẾN  (11/09/2017)
  
Trong đoạn cuối bản “Tuyên ngôn độc lập” do Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc ngày 2/9/1945: “Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã trở thành một nước tự do, độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy”. Song, chỉ 3 tuần sau, ngày 23/9/1945, với ...
TÁC PHẨM ĐƯỜNG KÁCH MỆNH VÀ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA DÂN TỘC VIỆT NAM  (11/09/2017)
Cách đây 90 năm, tác phẩm Đường Kách mệnh (1927) của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh được xuất bản. Trước đó 2 năm, Người đã xuất bản tại Paris tác phẩm Le Procès de la Colonisation Franaise (Bản án chế độ thực dân Pháp). Từ nhận rõ bản chất của chủ nghĩa đế quốc, thực dân, kết án tội ác của nó trong lịch sử nhân loại đến nhận rõ con đường ...
NHIỆT HUYẾT CỦA NGƯỜI BÍ THƯ CHI BỘ  (22/08/2017)
* Tên gương sáng: Phạm Thị Nhung - Bí thư Chi bộ khu phố 2, phường Phú Thạnh, quận Tân Phú, sinh năm: 1952.

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
 • Hãy đội mũ bảo hiểm cho trẻ em
 • Một số hình ảnh về ATGT 4
 • Một số hình ảnh về ATGT 3
 • Một số hình ảnh về ATGT 2
 • Một số hình ảnh về ATGT 1
 • Hướng dẫn sử dụng điện an toàn trong gia đình
 • Thăm và tặng quà đồng bào nghèo tại tỉnh Đắk Nông và Đắk Lắk
 • Đại hội đại biểu đảng bộ quận Tân Phú Lần X - Nhiệm kỳ (2010-2015)
 • Kỷ niệm 5 năm thành lập quận Tân Phú - phần 1
 • Kỷ niệm 5 năm thành lập quận Tân Phú - phần 2
 • Kỷ niệm 5 năm thành lập quận Tân Phú - phần 3
 • Kỷ niệm 5 năm thành lập quận Tân Phú - phần 4
 • Kỷ niệm 5 năm thành lập quận Tân Phú - phần 5
Tìm kiếm