SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
4
9
8
4
3
4
1
Thông báo 24 Tháng Tám 2017 8:04:09 SA
Quy trình cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 lĩnh vực hộ tịch  (16/08/2017)
Hiện nay Ủy ban nhân dân quận đang triển khai thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 đối với thủ tục đăng ký hộ tịch theo Hệ thống đăng ký hộ tịch trực tuyến của Bộ Tư pháp, Phòng Tư pháp với chức năng tham mưu Ủy ban nhân dân quận thực hiện công tác đăng ký và quản lý hộ tịch đã xây dựng Quy trình nhận kết quả đăng ký hộ tịch trực ...
Thông báo về việc triển khai tiêu chí du lịch y tế  (12/07/2017)
Căn cứ Công văn số 6030/SYT-NVY ngày 04 tháng 7 năm 2017 của Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh về việc triển tiêu chí du lịch y tế. Sở Y tế phối hợp với Sở Du lịch ký kết Kế hoạch liên tịch về phát triển du lịch y tế, theo đó giai đoạn đầu của Kế hoạch sẽ triển khai 04 loại hình “du lịch Y tế” sau: Khám sức khỏe tổng quát, Khám sức khỏe tầm soát ...
Thông báo về việc tự đánh giá và công khai mức chất lượng của phòng xét nghiệm  (12/07/2017)
Căn cứ Công văn số 6029/SYT-NVY ngày 04 tháng 7 năm 2017 của Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh về việc triển tiêu chí du lịch y tế. Thực hiện Quyết định số 316/QĐ-TTg ngày 27 tháng 02 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án tăng cường năng lực hệ thống quản lý chất lượng xét nghiệm y học giai đoạn 2016-2025, bảo đảm thực hiện lộ trình ...
Thông báo Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 31 tháng 8 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách về bảo vệ môi trường trên địa bàn quận Tân Phú  (07/07/2017)
Căn cứ Kế hoạch số 152/KH-UBND ngày 23 tháng 6 năm 2017 của Ủy ban nhân dân quận Tân Phú về Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 31 tháng 8 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách về bảo vệ môi trường trên địa bàn quận Tân Phú; Phòng Y tế quận Tân Phú thông báo đến các cơ sở y tế trên địa bàn quận nội dung ...
Thông báo về việc tăng cường công tác điều trị Sốt xuất huyết Dengue  (07/07/2017)
Thực hiện Công văn số 5823/SYT-NVY ngày 23 tháng 6 năm 2017 của Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh về việc tăng cường công tác điều trị Sốt xuất huyết Dengue (SXHD); Phòng Y tế quận Tân Phú thông báo đến các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (công lập và ngoài công lập) trên địa bàn quận nội dung như sau: 1. Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh đã giao nhiệm vụ ...
Công bố việc thành lập Quỹ “Chăm sóc và phát huy vai trò NCT” Phường Hòa Thạnh  (07/07/2017)
Hội Người cao tuổi phường Hòa Thạnh thông báo công bố việc thành lập Quỹ “Chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi” phường Hòa Thạnh (đính kèm thông báo), với nội dung như sau: 1. Tên Quỹ: Quỹ “Chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi” phường Hòa Thạnh. 2. Địa chỉ trụ sở của Quỹ: số 70/1A Huỳnh Thiện Lộc, phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú, ...
CHIÊU SINH KHÓA NGHIỆP VỤ NHÀ HÀNG  (23/06/2017)
Được sự cho phép của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và Ủy ban nhân dân quận Tân Phú, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận Tân Phú đã tiến hành ký kết với Tổ chức Saigon Children’s Charity CIO (SCC CIO) thỏa thuận hợp tác số 47/TT-LĐTBXH-SCC CIO, ngày 06 tháng 01 năm 2016 về việc thực hiện dự án đào tạo nghề nghiệp vụ nhà hàng giai ...
Thanh tra quận Tân Phú công bố kết luận thanh tra số 282/KL-TTQ ngày 01 tháng 6 năm 2017 của Thanh tra quận về thanh tra việc quản lý và sử dụng tài chính của Trung tâm Y tế Dự phòng quận Tân Phú  (20/06/2017)
Thanh tra quận Tân Phú công bố kết luận thanh tra số 282/KL-TTQ ngày 01 tháng 6 năm 2017 của Thanh tra quận về thanh tra việc quản lý và sử dụng tài chính của Trung tâm Y tế Dự phòng (nay là Trung tâm Y tế) quận Tân Phú, thời gian từ ngày 19/6/2017 đến ngày 23/6/2017, đính kèm kết luận tại đây.
Thanh tra quận Tân Phú công bố kết luận thanh tra số 280/KL-TTQ ngày 01 tháng 6 năm 2017 của Thanh tra quận về thanh tra việc quản lý và sử dụng tài chính của Trường Tiểu học Huỳnh Văn Chính, quận Tân Phú  (20/06/2017)
Thanh tra quận Tân Phú công bố kết luận thanh tra số 280/KL-TTQ ngày 01 tháng 6 năm 2017 của Thanh tra quận về thanh tra việc quản lý và sử dụng tài chính của Trường Tiểu học Huỳnh Văn Chính, quận Tân Phú, thời gian từ ngày 19/6/2017 đến ngày 23/6/2017, đính kèm kết luận tại đây.
Thông báo việc triển khai kế hoạch thực hiện Chương trình bình ổn thị trường các mặt hàng dược phẩm thiết yếu trên địa bàn TP. HCM năm 2017-2018  (01/06/2017)
Căn cứ Công văn số 3814/SYT-NVD ngày 19 tháng 4 năm 2017 của Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh về việc triển khai kế hoạch thực hiện Chương trình bình ổn thị trường các mặt hàng dược phẩm thiết yếu trên địa bàn TP. HCM năm 2017-2018; Phòng Y tế thông báo đến Bệnh viện quận; Trung tâm Y tế quận; các nhà thuốc, đại lý thuốc; các cơ sở khám bệnh, chữa ...

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
 • Hãy đội mũ bảo hiểm cho trẻ em
 • Một số hình ảnh về ATGT 4
 • Một số hình ảnh về ATGT 3
 • Một số hình ảnh về ATGT 2
 • Một số hình ảnh về ATGT 1
 • Hướng dẫn sử dụng điện an toàn trong gia đình
 • Thăm và tặng quà đồng bào nghèo tại tỉnh Đắk Nông và Đắk Lắk
 • Đại hội đại biểu đảng bộ quận Tân Phú Lần X - Nhiệm kỳ (2010-2015)
 • Kỷ niệm 5 năm thành lập quận Tân Phú - phần 1
 • Kỷ niệm 5 năm thành lập quận Tân Phú - phần 2
 • Kỷ niệm 5 năm thành lập quận Tân Phú - phần 3
 • Kỷ niệm 5 năm thành lập quận Tân Phú - phần 4
 • Kỷ niệm 5 năm thành lập quận Tân Phú - phần 5
Tìm kiếm