SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
7
7
1
4
3
0
5
Tin tức sự kiện 03 Tháng Tám 2013 10:05:00 CH

Thông báo giá bán điện mới

Để thực hiện đúng hướng dẫn của Thông tư số 19/2013/TT-BCT ngày 31/07/2013 về quy định giá bán điện mới có hiệu lực kể từ ngày 01/8/2013, Tổng Công ty Điện lực TP.HCM trân trọng thông báo đến Quý khách hàng sử dụng điện trên địa bàn TP.HCM như sau:

- Ngày 01/8/2013, Tổng Công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tổ chức chốt chỉ số của toàn bộ điện kế đang vận hành trên lưới (trừ các điện kế bán lẻ điện cho mục đích sinh hoạt). 
     
- Kể từ ngày 01/8/2013, Tổng Công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh áp dụng biểu giá bán điện mới như sau:

STT

ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG GIÁ

GIÁ BÁN ĐIỆN CHƯA CÓ THUẾ GTGT

(Đồng/kWh)

1

Giá bán lẻ điện cho các ngành sản xuất:

 

 

1.1

Cấp điện áp từ 110 kV trở lên

 

 

 

   a) Giờ bình thường

1.277  

 

   b) Giờ thấp điểm

792

 

   c) Giờ cao điểm

2.284

1.2

Cấp điện áp từ  22 kV đến dưới 110 kV

 

 

   a) Giờ bình thường

1.305

 

   b) Giờ thấp điểm

822

 

   c) Giờ cao điểm

2.376

1.3

Cấp điện áp từ 6 kV đến dưới 22 kV

 

 

 

   a) Giờ bình thường

1.350

 

   b) Giờ thấp điểm

852

 

   c) Giờ cao điểm

2.449

1.4

Cấp điện áp dưới 6 kV

 

 

 

   a) Giờ bình thường

1.406

 

   b) Giờ thấp điểm

897

 

   c) Giờ cao điểm

2.542

2

Giá bán lẻ điện cho bơm nước tưới tiêu:

 

 

2.1

Cấp điện áp từ 6 kV trở lên

 

 

 

   a) Giờ bình thường

1.199

 

   b) Giờ thấp điểm

626

 

   c) Giờ cao điểm

1.741

2.2

Cấp điện áp dưới 6 kV 

 

 

   a) Giờ bình thường

1.259

 

   b) Giờ thấp điểm

656

 

   c) Giờ cao điểm

1.803

3

Giá bán lẻ điện cho các đối tương hành chính, sự nghiệp:

 

 

3.1

Bệnh viện, nhà trẻ, mẫu giáo, trường phổ thông:

 

 

 

Cấp điện áp từ 6 kV trở lên

1.379

 

Cấp điện áp dưới 6 kV

1.471

3.2

Chiếu sáng công cộng:

 

 

 

Cấp điện áp từ 6 kV trở lên

1.500

 

Cấp điện áp dưới 6 kV

1.590

3.3

Đơn vị hành chính, sự nghiệp:

 

 

 

Cấp điện áp từ 6 kV trở lên

1.531

 

Cấp điện áp dưới 6 kV

1.590

4

Giá bán lẻ điện cho kinh doanh:

 

 

4.1

Cấp điện áp từ 22 kV trở lên

 

 

 

   a) Giờ bình thường

2.104

 

   b) Giờ thấp điểm

1.199

 

   c) Giờ cao điểm

3.607

4.2

Cấp điện áp từ 6 kV đến dưới 22 kV

 

 

 

   a) Giờ bình thường

2.255

 

   b) Giờ thấp điểm

1.350

 

   c) Giờ cao điểm

3.731

4.3

Cấp điện áp dưới 6 kV

 

 

 

   a) Giờ bình thường

2.285

 

   b) Giờ thấp điểm

1.410

 

   c) Giờ cao điểm

3.900

5

Giá bán lẻ điện sinh hoạt bậc thang:

 

 

 

   Cho 50 kWh (cho hộ nghèo và thu nhập thấp)

993

 

   Cho kWh từ 0 đến 100 (cho hộ thu nhập thông thường)

1.418

 

   Cho kWh từ 101 đến 150

1.622

 

   Cho kWh từ 151 đến 200

2.044

 

   Cho kWh từ 201 đến 300

2.210

 

   Cho kWh từ 301 đến 400

2.361

 

   Cho kWh từ 401 trở lên

2.420

6

Giá bán buôn điện nông thôn:

 

 

6.1

Giá bán buôn điện sinh hoạt nông thôn:

 

 

 

   Cho 50 kWh (cho hộ nghèo và thu nhập thấp)

807

 

   Cho kWh từ 0 - 100 (cho hộ thu nhập thông thường)

1.120

 

   Cho kWh từ 101 – 150

1.249

 

   Cho kWh từ 151 – 200

1.574

 

   Cho kWh từ 201 – 300

1.713

 

   Cho kWh từ 301 – 400

1.830

 

   Cho kWh từ 401 trở lên

1.888

7

Giá bán buôn điện cho khu tập thể, cụm dân cư:

 

 

7.1

Giá bán buôn điện sinh hoạt cho khu tập thể, cụm dân cư:

 

 

 

Thành Phố, thị xã:

 

 

 

   a) Trạm biến áp do Bên bán điện đầu tư

 

 

 

   Cho 50 kWh (cho hộ nghèo và thu nhập thấp)

912

 

   Cho kWh từ 0 - 100 (cho hộ thu nhập thông thường)

1.305

 

   Cho kWh từ 101 – 150

1.468

 

   Cho kWh từ 151 – 200

1.850

 

   Cho kWh từ 201 – 300

2.026

 

   Cho kWh từ 301 – 400

2.177

 

   Cho kWh từ 401 trở lên

2.231

 

   b) Trạm biến áp do Bên mua điện đầu tư

 

 

 

   Cho 50 kWh (cho hộ nghèo và thu nhập thấp)

900

 

   Cho kWh từ 0 - 100 (cho hộ thu nhập thông thường)

1.276

 

   Cho kWh từ 101 – 150

1.421

 

   Cho kWh từ 151 – 200

1.792

 

   Cho kWh từ 201 – 300

1.964

 

   Cho kWh từ 301 – 400

2.100

 

   Cho kWh từ 401 trở lên

2.178

 

Thị trấn, huyện lỵ

 

 

 

   a) Trạm biến áp do Bên bán điện đầu tư 

 

 

 

   Cho 50 kWh (cho hộ nghèo và thu nhập thấp)

881

 

   Cho kWh từ 0 - 100 (cho hộ thu nhập thông thường)

1.241

 

   Cho kWh từ 101 – 150

1.387

 

   Cho kWh từ 151 – 200

1.748

 

   Cho kWh từ 201 – 300

1.923

 

   Cho kWh từ 301 – 400

2.054

 

   Cho kWh từ 401 trở lên

2.105

 

   b) Trạm biến áp do Bên mua điện đầu tư 

 

 

 

   Cho 50 kWh (cho hộ nghèo và thu nhập thấp)

863

 

   Cho kWh từ 0 - 100 (cho hộ thu nhập thông thường)

1.219

 

   Cho kWh từ 101 – 150

1.352

 

   Cho kWh từ 151 – 200

1.704

 

   Cho kWh từ 201 – 300

1.842

 

   Cho kWh từ 301 – 400

1.978

 

   Cho kWh từ 401 trở lên

2.027

7.2

Giá bán buôn điện sinh hoạt cho các nhà chung cư cao tầng tại thành phố và khu đô thị mới: 

 

 

    Cho kWh từ 0 – 100

1.383

 

    Cho kWh từ 101 – 150

1.583

 

    Cho kWh từ 151 – 200

1.995

 

    Cho kWh từ 201 – 300

2.156

 

    Cho kWh từ 301 – 400

2.300

 

    Cho kWh từ 401 trở lên

2.357

7.3

Giá bán buôn điện sử dụng cho các mục đích khác của khu tập thể, cụm dân cư: 

 

 

7.3.1

Thành phố (trừ nhà chung cư cao tầng tại thành phố và khu đô thị mới), thị xã, thị trấn, huyện lỵ (không phân biệt cấp điện áp)

1.240

7.3.2

Nhà chung cư cao tầng tại thành phố và các khu đô thị mới: 

 

 

 

Cấp điện áp từ 22 kV trở lên

2.009

 

Cấp điện áp từ 6 kV đến dưới 22 kV

2.154

 

Cấp điện áp dưới 6 kV

2.182

8

Giá bán buôn điện cho các khu công nghiệp tại thanh cái 110kV

 

 

8.1

Công suất Máy biến áp lớn hơn 100 MVA 

 

 

 

   a) Giờ bình thường

1.228

 

   b) Giờ thấp điểm

770

 

   c) Giờ cao điểm

2.234

8.2

Công suất Máy biến áp từ 50MVA đến 100 MVA 

 

 

   a) Giờ bình thường

1.222

 

   b) Giờ thấp điểm

745

 

   c) Giờ cao điểm

2.223

8.3

Công suất Máy biến áp nhỏ 50 MVA 

 

 

   a) Giờ bình thường

1.216

 

   b) Giờ thấp điểm

743

 

   c) Giờ cao điểm

2.208

 

Lưu ý:

 

Ø Giá bán được quy định theo thời gian sử dụng trong ngày như sau:

1.   Giờ bình thường:

a. Gồm các ngày t thứ Hai đến thứ Bảy:

-  Từ 04 giờ 00 đến 9 giờ 30 (05 giờ và 30 phút);

-  Từ 11 giờ 30 đến 17 giờ 00 (05 giờ và 30 phút);

-  Từ 20 giờ 00 đến 22 giờ 00 (02 giờ).

b. Ngày Chủ nhật:

- Từ 04 giờ 00 đến 22 giờ 00 (18 giờ).

2.   Giờ cao điểm:

a. Gồm các ngày từ thứ Hai đến thứ Bảy:

- Từ 09 giờ 30 đến 11 giờ 30 (02 giờ);

- Từ 17 giờ 00 đến 20 giờ 00 (03 giờ).

b. Ngày Chủ nhật: không có giờ cao điểm.

3.    Giờ thấp điểm:

- Tất cả các ngày trong tuần: từ 22 giờ 00 đến 04 giờ 00 sáng ngày hôm sau (06 giờ).

Ø Trường hợp có thay đổi mục đích sử dụng điện dẫn đến thay đổi mức giá, đề nghị Quý khách hàng thông báo cho ngành Điện trước 15 ngày để điều chỉnh theo đúng đối tượng áp giá.

Ø Khi có thay đổi chủ hộ sử dụng điện, đề nghị Quý khách hàng liên hệ với Công ty Điện lực khu vực để lập thủ tục ký lại hợp đồng mua bán điện.

Ø Đối với hộ nghèo, hộ thu nhập thấp:

- Các hộ nghèo, hộ thu nhập thấp đã đăng ký với bên bán điện và thường xuyên có mức sử dụng điện không quá 50kWh/tháng, tiếp tục được áp dụng theo giá của bậc thang đầu tiên (từ 0-50kWh);

- Đối với các hộ nghèo, hộ thu nhập thấp đủ điều kiện đăng ký mua điện theo giá bậc thang đầu tiên, nếu có nhu cầu thì đăng ký với Bên bán điện;

- Hộ sử dụng điện chỉ được đăng ký lại với Bên bán điện theo mức giá áp dụng cho hộ nghèo và hộ thu nhập thấp sau 12 tháng kể từ tháng chuyển sang mức giá áp dụng cho hộ thông thường;

Ø Đối với sinh viên và người lao động thuê nhà để ở: cứ 04 người đăng ký được hưởng định mức 01 hộ (01 người được tính là ¼ định mức) giá bán lẻ điện sinh hoạt bậc thang.

Để biết thêm thông tin vui lòng liên hệ tổng đài 19001122 hoặc 1900545454  hoặc truy cập website www.hcmpc.vn  hoặc email cskh@hcmpc.com.vn hoặc website cskh.hcmpc.vn
Xem giá bán điện cho hộ nghèo, hộ thu nhập thấp tại đây

TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC TPHCM TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO

ĐP

 


Số lượt người xem: 5556    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
 • Hãy đội mũ bảo hiểm cho trẻ em
 • Một số hình ảnh về ATGT 4
 • Một số hình ảnh về ATGT 3
 • Một số hình ảnh về ATGT 2
 • Một số hình ảnh về ATGT 1
 • Hướng dẫn sử dụng điện an toàn trong gia đình
 • Thăm và tặng quà đồng bào nghèo tại tỉnh Đắk Nông và Đắk Lắk
 • Đại hội đại biểu đảng bộ quận Tân Phú Lần X - Nhiệm kỳ (2010-2015)
 • Kỷ niệm 5 năm thành lập quận Tân Phú - phần 1
 • Kỷ niệm 5 năm thành lập quận Tân Phú - phần 2
 • Kỷ niệm 5 năm thành lập quận Tân Phú - phần 3
 • Kỷ niệm 5 năm thành lập quận Tân Phú - phần 4
 • Kỷ niệm 5 năm thành lập quận Tân Phú - phần 5
Tìm kiếm