SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
7
7
1
4
3
7
1
Bộ thủ tục hành chính chung 21 Tháng Hai 2018 8:34:59 CH
Quyết định số 4686/QĐ-UBND của UBND thành phố Hồ Chí Minh về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo được chuẩn hóa tại thành phố Hồ Chí Minh  (09/11/2017)
Quyết định số 4686/QĐ-UBND của UBND thành phố Hồ Chí Minh về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo được chuẩn hóa tại thành phố Hồ Chí Minh, chi tiết quyết định tải về tại đây.
Hướng dẫn thực hiện các chính sách lao động theo quy định  (24/10/2017)
Hướng dẫn thực hiện các chính sách lao động theo quy định: - Hướng dẫn hồ sơ đăng ký thang bảng lương và khai trình sử dụng lao động, chi tiết tải về tại đây. - Hướng dẫn hồ sơ đăng ký Thõa ước lao động, chi tiết tải về tại đây. - Hướng dẫn thủ tục đăng ký Nội quy lao động, chi tiết tải về tại đây. - Văn bản làm các hồ sơ lao động, chi tiết ...
Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả  (13/10/2017)
Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, chi tiết danh mục tải về tại đây.
Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả tại các cơ quan ban ngành quận  (13/10/2017)
Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả tại các cơ quan ban ngành quận, chi tiết danh mục tải về tại đây.
Danh mục thủ tục hành chính thực hiện và không thực hiện tiếp nhận, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính của UBND quận Tân Phú  (13/07/2017)
Công bố Quyết định số 2223/QĐ-UBND ngày 12 tháng 5 năm 2017 của Ủy ban nhân dân quận phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính thực hiện và Danh mục thủ tục hành chính không thực hiện tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích của Ủy ban nhân dân quận Tân Phú (chi tiết xem QĐ đính kèm). Phòng Tư pháp quận Tân ...
Công bố Quyết định số 3387/QĐ-UBND ngày 29 tháng 6 năm 2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài chính  (13/07/2017)
Quyết định số 3387/QĐ-UBND ngày 29 tháng 6 năm 2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố (đính kèm QĐ) về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài chính được chuẩn hóa tại thành phố Hồ Chí Minh: - Lĩnh vực Công sản: 03 thủ tục (đính kèm thủ tục). Phòng Tư pháp quận Tân Phú
Công bố Quyết định số 6085/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính ban hành trong lĩnh vực Tôn giáo  (13/07/2017)
Quyết định số 6085/QĐ-UBND (đính kèm QĐ) về việc công bố thủ tục hành chính ban hành trong lĩnh vực Tôn giáo thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ, Ủy ban nhân dân quận - huyện và Ủy ban nhân dân phường - xã, thị trấn trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh: - Lĩnh vực Tôn giáo: 09 thủ tục (đính kèm thủ tục). Phòng Tư pháp quận Tân Phú
Công bố Quyết định số 1235/QĐ-UBND ngày 18 tháng 3 năm 2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố về việc công bố thủ tục hành chính đặc thù được chuẩn hóa tại Thành phố Hồ Chí Minh  (13/07/2017)
Quyết định số 1235/QĐ-UBND ngày 18 tháng 3 năm 2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố (đính kèm QĐ) về việc công bố thủ tục hành chính đặc thù được chuẩn hóa tại Thành phố Hồ Chí Minh: - Lĩnh vực nông thôn: 01 thủ tục (đính kèm theo QĐ). Phòng Tư pháp quận Tân Phú
Công bố Quyết định số 611/QĐ-UBND ngày 14/02/2017 của UBND thành phố về thủ tục hành chính thuộc phạm vị chức năng quản lý và giải quyết của Sở KHĐT được chuẩn hóa tại TPHCM  (30/05/2017)
Quyết định số 611/QĐ-UBND ngày 14 tháng 02 năm 2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý và giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư được chuẩn hóa tại thành phố Hồ Chí Minh (đính kèm Quyết định): - Lĩnh vực Thành lập và hoạt động của Hợp tác xã: 19 thủ tục (đính kèm thủ tục).
Công bố Quyết định số 290/QĐ-UBND ngày 19/01/2017 của UBND Thành phố về thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý và giải quyết của Sở LĐTB-XH được chuẩn hóa tại TP.HCM  (30/05/2017)
Quyết định số 290/QĐ-UBND ngày 19 tháng 01 năm 2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý và giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội được chuẩn hóa tại thành phố Hồ Chí Minh: - Lĩnh vực Chính sách người có công: 04 thủ tục (đính kèm thủ tục). - Đính kèm: Quyết định ...

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
 • Hãy đội mũ bảo hiểm cho trẻ em
 • Một số hình ảnh về ATGT 4
 • Một số hình ảnh về ATGT 3
 • Một số hình ảnh về ATGT 2
 • Một số hình ảnh về ATGT 1
 • Hướng dẫn sử dụng điện an toàn trong gia đình
 • Thăm và tặng quà đồng bào nghèo tại tỉnh Đắk Nông và Đắk Lắk
 • Đại hội đại biểu đảng bộ quận Tân Phú Lần X - Nhiệm kỳ (2010-2015)
 • Kỷ niệm 5 năm thành lập quận Tân Phú - phần 1
 • Kỷ niệm 5 năm thành lập quận Tân Phú - phần 2
 • Kỷ niệm 5 năm thành lập quận Tân Phú - phần 3
 • Kỷ niệm 5 năm thành lập quận Tân Phú - phần 4
 • Kỷ niệm 5 năm thành lập quận Tân Phú - phần 5
Tìm kiếm