SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
4
1
6
1
5
2
8
Bộ thủ tục hành chính chung 23 Tháng Sáu 2017 10:40:09 SA
Công bố Quyết định số 611/QĐ-UBND ngày 14/02/2017 của UBND thành phố về thủ tục hành chính thuộc phạm vị chức năng quản lý và giải quyết của Sở KHĐT được chuẩn hóa tại TPHCM  (30/05/2017)
Đính kèm: Quyết định số 611/QĐ-UBND.
Công bố Quyết định số 290/QĐ-UBND ngày 19/01/2017 của UBND Thành phố về thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý và giải quyết của Sở LĐTB-XH được chuẩn hóa tại TP.HCM  (30/05/2017)
Đính kèm: Quyết định số 290/QĐ-UBND.
Công bố, niêm yết bộ thủ tục hành chính  (24/11/2016)
Công bố các quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố về việc công bố thủ tục hành chính, gồm: quyết định số 5287/QĐ-UBND ngày 10 tháng 10 năm 2016; quyết định số 5456/QĐ-UBND ngày 17 tháng 10 năm 2016; quyết định số 5595/QĐ-UBND ngày 25 tháng 10 năm 2016; quyết định số 5603/QĐ-UBND ngày 25 tháng 10 năm 2016; tải về tại đây. P. TNMT
Công bố Quyết định số 5032/QĐ-UBND ngày 26/9/2016 của Chủ tịch UBND Thành phố về công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng của Sở Văn hóa và Thể thao được chuẩn hóa tại Tp.HCM  (12/10/2016)
Đính kèm: Quyết định số 5032/QĐ-UBND ngày 26/9/2016.
Công bố Quyết định số 3847/QĐ-UBND ngày 27/7/2016 của UBND Thành phố về thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ban Dân tộc được chuẩn hóa tại Thành phố Hồ Chí Minh  (03/10/2016)
Đính kèm: Quyết định số 3847/QĐ-UBND ngày 27/7/2016.
Công bố Quyết định số 3814/QĐ-UBND ngày 26/7/2016 của UBND Thành phố về thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa và Thể thao được chuẩn hóa tại Thành phố Hồ Chí Minh  (30/08/2016)
Đính kèm: Quyết định số 3814/QĐ-UBND.
Công bố Quyết định số 3758/QĐ-UBND ngày 21/7/2016 của UBND Thành phố về thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế được chuẩn hóa tại Thành phố Hồ Chí Minh  (30/08/2016)
Đính kèm: Quyết định số 3758/QĐ-UBND.
Công bố Quyết định số 3570/QĐ-UBND ngày 11/7/2016 của UBND Thành phố về thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư được chuẩn hóa tại Thành phố Hồ Chí Minh  (30/08/2016)
Đính kèm: Quyết định 3570/QĐ-UBND.
Quận Tân Phú triển khai thực hiện các Quyết định công bố thủ tục hành chính  (29/08/2016)
Ngày 18/8/2016, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Tân Phú – bà Hứa Thị Hồng Đang đã ký ban hành Công văn số 925/UBND-NC về triển khai thực hiện các Quyết định công bố thủ tục hành chính của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Theo nội dung Công văn số 925, các đơn vị: Phòng Y tế, Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phòng Kinh tế, Phòng ...
Công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư được chuẩn hóa tại Thành phố Hồ Chí Minh  (27/07/2016)
Công bố Quyết định số 3570/QĐ-UBND ngày 11/7/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư được chuẩn hóa tại Thành phố Hồ Chí Minh, trong đó có 05 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân quận, huyện (mục B Danh mục thủ tục hành ...

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
 • Hãy đội mũ bảo hiểm cho trẻ em
 • Một số hình ảnh về ATGT 4
 • Một số hình ảnh về ATGT 3
 • Một số hình ảnh về ATGT 2
 • Một số hình ảnh về ATGT 1
 • Hướng dẫn sử dụng điện an toàn trong gia đình
 • Thăm và tặng quà đồng bào nghèo tại tỉnh Đắk Nông và Đắk Lắk
 • Đại hội đại biểu đảng bộ quận Tân Phú Lần X - Nhiệm kỳ (2010-2015)
 • Kỷ niệm 5 năm thành lập quận Tân Phú - phần 1
 • Kỷ niệm 5 năm thành lập quận Tân Phú - phần 2
 • Kỷ niệm 5 năm thành lập quận Tân Phú - phần 3
 • Kỷ niệm 5 năm thành lập quận Tân Phú - phần 4
 • Kỷ niệm 5 năm thành lập quận Tân Phú - phần 5
Tìm kiếm