SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
3
7
5
6
8
6
4
Chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế giai đoạn 2016-2020 29 Tháng Tư 2017 12:19:59 CH
UBND QUẬN TÂN PHÚ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 50/2015/QĐ-UBND NGÀY 30/10/2015 CỦA UBND THÀNH PHỐ VỀ BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH KÍCH CẦU ĐẦU TƯ CỦA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN  (25/10/2016)
Thực hiện Quyết định số 50/2015/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố về ban hành quy định về thực hiện Chương trình kích cầu đầu tư của Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban nhân dân quận Tân Phú đã ban hành Kế hoạch số 97/KH-UBND ngày 12/4/2016 của Ủy ban nhân dân quận Tân Phú về triển khai thực hiện Quyết định số 50/2015/QĐ-UBND ...
DANH MỤC CÁC TUYẾN ĐƯỜNG CHUYÊN DOANH TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN TÂN PHÚ  (25/10/2016)
Chương trình chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế quận đã và đang chuyển dịch đúng hướng của Đề án chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế đưa ra trong đó việc thực hiện tuyến đường chuyên doanh đã được Ủy ban nhân dân 11 phường thực hiện đúng theo tinh thần của Đề án và ở mỗi phường đã hình thành được một tuyến đường chuyên doanh. Do đó, để người dân ...
CÔNG TÁC CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ QUẬN TÂN PHÚ  (20/07/2016)
- Kế hoạch Chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế quận Tân Phú năm 2016; chi tiết tải về tại đây - Kế hoạch Thực hiện chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế theo hướng thương mại dịch vụ, công nghiệp - xây dựng trên địa bàn quận Tân Phú giai đoạn 2016 - 2020; chi tiết tải về tại đây - Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình chuyển dịch cơ cấu ngành kinh ...
Xem theo ngày Xem theo ngày
 • Hãy đội mũ bảo hiểm cho trẻ em
 • Một số hình ảnh về ATGT 4
 • Một số hình ảnh về ATGT 3
 • Một số hình ảnh về ATGT 2
 • Một số hình ảnh về ATGT 1
 • Hướng dẫn sử dụng điện an toàn trong gia đình
 • Thăm và tặng quà đồng bào nghèo tại tỉnh Đắk Nông và Đắk Lắk
 • Đại hội đại biểu đảng bộ quận Tân Phú Lần X - Nhiệm kỳ (2010-2015)
 • Kỷ niệm 5 năm thành lập quận Tân Phú - phần 1
 • Kỷ niệm 5 năm thành lập quận Tân Phú - phần 2
 • Kỷ niệm 5 năm thành lập quận Tân Phú - phần 3
 • Kỷ niệm 5 năm thành lập quận Tân Phú - phần 4
 • Kỷ niệm 5 năm thành lập quận Tân Phú - phần 5
Tìm kiếm