SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
7
7
1
4
2
8
4
Chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế giai đoạn 2016-2020 21 Tháng Hai 2018 8:32:08 CH
“Phổ biến kiến thức khởi nghiệp cho các tuyên truyền viên” trên địa bàn quận Tân Phú năm 2017  (04/12/2017)
Căn cứ Kế hoạch 203/KH-UBND ngày 25/8/2017 của Ủy ban nhân dân quận về phát triển phong trào khởi nghiệp trên địa bàn quận Tân Phú giai đoạn 2017 – 2022; Thực hiện Công văn số 1005/VP-KT ngày 12/10/2017 của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận về việc triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trong quý 4 năm 2017; Thực hiện Công văn ...
Các gói tín dụng với lãi suất ưu đãi đang triển khai tại các ngân hàng  (26/05/2017)
Nhằm tạo sự gắn kết giữa cơ quan quản lý nhà nước - doanh nghiệp - ngân hàng thương mại và tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trong việc tiếp cận nguồn vốn vay với lãi suất hợp lý để thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của quận, phòng Kinh tế triển khai thông tin "Danh mục gói tín dụng ưu đãi ...
UBND QUẬN TÂN PHÚ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 50/2015/QĐ-UBND NGÀY 30/10/2015 CỦA UBND THÀNH PHỐ VỀ BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH KÍCH CẦU ĐẦU TƯ CỦA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN  (25/10/2016)
Thực hiện Quyết định số 50/2015/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố về ban hành quy định về thực hiện Chương trình kích cầu đầu tư của Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban nhân dân quận Tân Phú đã ban hành Kế hoạch số 97/KH-UBND ngày 12/4/2016 của Ủy ban nhân dân quận Tân Phú về triển khai thực hiện Quyết định số 50/2015/QĐ-UBND ...
DANH MỤC CÁC TUYẾN ĐƯỜNG CHUYÊN DOANH TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN TÂN PHÚ  (25/10/2016)
Chương trình chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế quận đã và đang chuyển dịch đúng hướng của Đề án chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế đưa ra trong đó việc thực hiện tuyến đường chuyên doanh đã được Ủy ban nhân dân 11 phường thực hiện đúng theo tinh thần của Đề án và ở mỗi phường đã hình thành được một tuyến đường chuyên doanh. Do đó, để người dân ...
CÔNG TÁC CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ QUẬN TÂN PHÚ  (20/07/2016)
- Kế hoạch Chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế quận Tân Phú năm 2016; chi tiết tải về tại đây - Kế hoạch Thực hiện chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế theo hướng thương mại dịch vụ, công nghiệp - xây dựng trên địa bàn quận Tân Phú giai đoạn 2016 - 2020; chi tiết tải về tại đây - Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình chuyển dịch cơ cấu ngành kinh ...
Xem theo ngày Xem theo ngày
 • Hãy đội mũ bảo hiểm cho trẻ em
 • Một số hình ảnh về ATGT 4
 • Một số hình ảnh về ATGT 3
 • Một số hình ảnh về ATGT 2
 • Một số hình ảnh về ATGT 1
 • Hướng dẫn sử dụng điện an toàn trong gia đình
 • Thăm và tặng quà đồng bào nghèo tại tỉnh Đắk Nông và Đắk Lắk
 • Đại hội đại biểu đảng bộ quận Tân Phú Lần X - Nhiệm kỳ (2010-2015)
 • Kỷ niệm 5 năm thành lập quận Tân Phú - phần 1
 • Kỷ niệm 5 năm thành lập quận Tân Phú - phần 2
 • Kỷ niệm 5 năm thành lập quận Tân Phú - phần 3
 • Kỷ niệm 5 năm thành lập quận Tân Phú - phần 4
 • Kỷ niệm 5 năm thành lập quận Tân Phú - phần 5
Tìm kiếm