SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
4
9
8
4
5
1
2
Khen thưởng - Xử lý vi phạm 24 Tháng Tám 2017 8:16:34 SA
Công nhận phường, cơ quan, doanh nghiệp và nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” năm 2016  (12/07/2017)
Thực hiện Thông tư số 23/2012/TT-BCA ngày 27/4/2012 của Bộ Công an quy định về khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” và Hướng dẫn số 34/HD-CATP-PV28 ngày 24/10/2013 của Công an thành phố về việc xét, phân loại và đề xuất công nhận khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, ...
Khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập năm 2016  (12/07/2017)
Trong năm 2016, công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập quận Tân Phú đã đạt được nhiều thành quả nhất định, để góp phần tạo nên thành quả đó, các tập thể, cá nhân thuộc Hội Khuyến học quận Tân Phú đã tích cực, nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Để ghi nhận thành tích, kịp thời động viên, khích lệ tinh thành đối với các tập thể, ...
Khen thưởng đối với tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức, xây dựng và phát triển Hội Luật gia quận Tân Phú nhiệm kỳ II (2011 - 2016)  (12/07/2017)
Nhân dịp Đại hội Hội Doanh nghiệp quận Tân Phú nhiệm kỳ III (2016-2020), để kịp thời động viên, khích lệ tinh thần đối với các tập thể, cá nhân Hội Doanh nghiệp quận Tân Phú đã có thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ II (2010-2015), ngày 17/02/2017, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận - bà Hứa Thị Hồng Đang ký ban hành Quyết định số 1211/QĐ-UBND về việc ...
Khen thưởng đối với tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác hưu trí năm 2016  (12/07/2017)
Năm 2016, quận Tân Phú đã nỗ lực vượt khó, đạt được nhiều thành quả trong các lĩnh vực, trong đó lực lượng hưu trí đóng vai trò không thể thiếu góp phần tích cực trong phong trào thi đua yêu nước của quận. Để ghi nhận thành tích của tập thể, cá nhân các cán bộ hưu trí trong năm 2017, ngày 23/01/2017, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận - bà Hứa Thị Hồng ...
"CÁC CƠ SỞ BỊ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM (từ ngày 19/12/2016 đến ngày 23/02/2017)  (06/03/2017)
Thực hiện Kế hoạch số 885 /KH-ĐKTLNVSATTP ngày 15/12/2016 của Đoàn kiểm tra liên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm quận Tân Phú về đảm bảo an toàn thực phẩm trước và sau Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017, Đoàn kiểm tra liên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm quận Tân Phú đã tiến hành kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm và ...
Khen thưởng đối với cá nhân có thành tích xuất sắc  (15/11/2016)
I. Khen thưởng đối với cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc: Ngày 27/10/2016, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận - bà Hứa Thị Hồng Đang ký ban hành Quyết định số 4095/QĐ-UBND về việc khen thưởng đối với 04 cá nhân có tên sau đây đã có thành tích xuất sắc trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ ...
Khen thưởng đối với tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong các lĩnh vực  (18/10/2016)
Trong 09 tháng đầu năm 2016, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận - bà Hứa Thị Hồng Đang đã ký ban hành các quyết định khen thưởng đối với tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong các lĩnh vực, cụ thể như sau; 1. Quyết định số 436/QĐ-UBND ngày 16/02/2016 về việc khen thưởng đối với 07 tập thể, 09 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong đợt thi ...
Khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị định số 38/2006/NĐ-CP ngày 17/4/2006 của Chính phủ về Bảo vệ dân phố trên địa bàn quận Tân Phú (giai đoạn 2006 - 2016)  (08/09/2016)
Ngày 11/8/2016, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận - bà Hứa Thị Hồng Đang ký ban hành Quyết định số 3019/QĐ-UBND về việc khen thưởng 14 tập thể, 25 cá nhân có tên sau đây có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị định số 38/2006/NĐ-CP ngày 17/4/2006 của Chính phủ về Bảo vệ dân phố trên địa bàn quận Tân Phú (giai đoạn 2006 - 2016): I. Tập ...
Khen thưởng đối với tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện Hướng dẫn số 23/HD-CATP ngày 02/11/2010 của Công an Thành phố về xây dựng hộ, nhóm, tổ dân phố, tổ nhân dân tự quản về an ninh trật tự (giai đoạn 2011 - 2015)  (08/09/2016)
Ngày 11/8/2016, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận - bà Hứa Thị Hồng Đang ký ban hành Quyết định số 2999/QĐ-UBND về việc khen thưởng 05 tập thể, 08 cá nhân có tên sau đây có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện Hướng dẫn số 23/HD-CATP ngày 02/11/2010 của Công an Thành phố về xây dựng hộ, nhóm, tổ dân phố, tổ nhân dân tự quản về an ninh ...
Khen thưởng đối với tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bồi dưỡng và tham gia các kỳ thi học sinh giỏi cấp quốc gia, cấp thành phố và Olympic khu vực phía Nam  (08/09/2016)
Ngày 22/6/2016, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận - bà Hứa Thị Hồng Đang ký ban hành Quyết định số 2111/QĐ-UBND về việc khen thưởng đối với 07 tập thể, 417 cá nhân có tên sau đây có thành tích xuất sắc trong công tác bồi dưỡng và tham gia các kỳ thi học sinh giỏi cấp quốc gia, cấp thành phố và Olympic khu vực phía nam: I. Tập thể: 07 ...

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Hãy đội mũ bảo hiểm cho trẻ em
  • Một số hình ảnh về ATGT 4
  • Một số hình ảnh về ATGT 3
  • Một số hình ảnh về ATGT 2
  • Một số hình ảnh về ATGT 1
  • Hướng dẫn sử dụng điện an toàn trong gia đình
  • Thăm và tặng quà đồng bào nghèo tại tỉnh Đắk Nông và Đắk Lắk
  • Đại hội đại biểu đảng bộ quận Tân Phú Lần X - Nhiệm kỳ (2010-2015)
  • Kỷ niệm 5 năm thành lập quận Tân Phú - phần 1
  • Kỷ niệm 5 năm thành lập quận Tân Phú - phần 2
  • Kỷ niệm 5 năm thành lập quận Tân Phú - phần 3
  • Kỷ niệm 5 năm thành lập quận Tân Phú - phần 4
  • Kỷ niệm 5 năm thành lập quận Tân Phú - phần 5
Tìm kiếm