SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
6
6
3
3
9
4
9
Quy hoạch & Kế hoạch sử dụng đất 12 Tháng Mười Hai 2017 6:02:50 SA
Quyết định số 4747/QĐ-UBND ngày 06/9/2017 của UBND thành phố về duyệt điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu 1 quận Tân Phú  (08/11/2017)
Quyết định số 4747/QĐ-UBND ngày 06/9/2017 của UBND thành phố về duyệt điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu 1 quận Tân Phú (tại khu đất có ký hiệu I/3), chi tiết quyết định tải về tại đây.
Quyết định số 4597/QĐ-UBND ngày 13/10/2017 của UBND quận Tân Phú về việc thu hồi đất để đầu tư hạ tầng  (17/10/2017)
Quyết định số 4597/QĐ-UBND ngày 13/10/2017 của UBND quận Tân Phú về việc thu hồi đất để đầu tư hạ tầng, chi tiết Quyết định tải về tại đây.
Quyết định số 4725/QĐ-UBND ngày 05/9/2017 của UBND Thành phố về duyệt điều chỉnh cục bộ đồ án Quy hoạch phân khu  (06/10/2017)
Quyết định số 4725/QĐ-UBND ngày 05/9/2017 của UBND Thành phố về duyệt điều chỉnh cục bộ đồ án Quy hoạch phân khu 1/2000 Khu 3, quận Tân Phú (Điều chỉnh tim đường Nguyễn Minh Châu), chi tiết Quyết định tải về tại đây.
Quyết định số 5028/QĐ-UBND ngày 21/9/2017 của UBND Thành phố về duyệt điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch  (05/10/2017)
Quyết định số 5028/QĐ-UBND ngày 21/9/2017 của UBND Thành phố về duyệt điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch 1/500 Khu liên hợp văn hóa thể thao và dân cư Tân Thắng, chi tiết Quyết định tải về tại đây.
Quyết định số 4307/QĐ-UBND ngày 18/9/2017 của UBND quận về việc thu hồi đất để đầu tư hạ tầng  (22/09/2017)
Quyết định số 4307/QĐ-UBND ngày 18/9/2017 của UBND quận về việc thu hồi đất để đầu tư hạ tầng, chi tiết Quyết định tải về tại đây./.
Quyết định số 4249/QĐ-UBND ngày 11/9/2017 của UBND quận Tân Phú về việc thu hồi đất để đầu tư hạ tầng  (14/09/2017)
Quyết định số 4249/QĐ-UBND ngày 11/9/2017 của UBND quận Tân Phú về việc thu hồi đất để đầu tư hạ tầng, chi tiết quyết định tải về tại đây.
Quyết định số 4097/QĐ-UBND ngày 01/8/2017 của UBND thành phố về duyệt điều chỉnh cục bộ đồ án QHPK tỷ lệ 1/2000 khu 1 quận Tân Phú  (30/08/2017)
Quyết định số 4097/QĐ-UBND ngày 01/8/2017 của UBND thành phố về duyệt điều chỉnh cục bộ đồ án QHPK tỷ lệ 1/2000 khu 1 quận Tân Phú, (tại khu đất 727m2 thuộc một phần ô phố II/30), chi tiết QĐ tải về tại đây.
Quyết định số 4372/QĐ-UBND ngày 14/8/2017 của UBND thành phố về duyệt điều chỉnh cụcc bộ đồ án QHPK tỷ lệ 1/2000 khu 2,quận Tân Phú  (30/08/2017)
Quyết định số 4372/QĐ-UBND ngày 14/8/2017 của UBND thành phố về duyệt điều chỉnh cụcc bộ đồ án QHPK tỷ lệ 1/2000 khu 2, quận Tân Phú (tại khu đất có ký hiệu IV/27), chi tiết QĐ tải về tại đây.
Quyết định số 4010/QĐ-UBND ngày 21/8/2017 của UBND quận Tân Phú về việc thu hồi đất do tự nguyện hiến đất làm đường  (29/08/2017)
Quyết định số 4010/QĐ-UBND ngày 21/8/2017 của UBND quận Tân Phú về việc thu hồi đất do tự nguyện hiến đất làm đường, chi tiết Quyết định tải vềtại đây.
Quyết định số 3931/QĐ-UBND ngày 14/8/2017 của UBND quận về việc thu hồi đất để đầu tư hạ tầng  (22/08/2017)
Quyết định số 3931/QĐ-UBND ngày 14/8/2017 của UBND quận về việc thu hồi đất để đầu tư hạ tầng, chi tiết quyết định tải về tại đây.

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
 • Hãy đội mũ bảo hiểm cho trẻ em
 • Một số hình ảnh về ATGT 4
 • Một số hình ảnh về ATGT 3
 • Một số hình ảnh về ATGT 2
 • Một số hình ảnh về ATGT 1
 • Hướng dẫn sử dụng điện an toàn trong gia đình
 • Thăm và tặng quà đồng bào nghèo tại tỉnh Đắk Nông và Đắk Lắk
 • Đại hội đại biểu đảng bộ quận Tân Phú Lần X - Nhiệm kỳ (2010-2015)
 • Kỷ niệm 5 năm thành lập quận Tân Phú - phần 1
 • Kỷ niệm 5 năm thành lập quận Tân Phú - phần 2
 • Kỷ niệm 5 năm thành lập quận Tân Phú - phần 3
 • Kỷ niệm 5 năm thành lập quận Tân Phú - phần 4
 • Kỷ niệm 5 năm thành lập quận Tân Phú - phần 5
Tìm kiếm