SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
7
7
1
4
3
9
6
Thông tin chỉ đạo điều hành 21 Tháng Hai 2018 8:36:57 CH
Quyết định số 439/QĐ-UBND ngày 02/02/2018 của UBND quận Tân Phú về việc Ban hành Quy chế làm việc của UBND quận Tân Phú nhiệm kỳ 2016-2021  (07/02/2018)
Quyết định số 439/QĐ-UBND ngày 02/02/2018 của UBND quận Tân Phú về việc Ban hành Quy chế làm việc của UBND quận Tân Phú nhiệm kỳ 2016-2021, chi tiết Quyết định tải về tại đây.
Quyết định số 127/QĐ-UBND của UBND quận ngày 18/01/2018 và Quyết định số 128/QĐ-UBND của UBND quận ngày 18/01/2018  (02/02/2018)
- Quyết định số 127/QĐ-UBND của UBND quận ngày 18/01/2018 về giải thể Trường Mầm non Mặt Trời Nhỏ, chi tiết Quyết định tải về tại đây. - Quyết định số 128/QĐ-UBND của UBND quận ngày 18/01/2018 về giải thể Trường Mầm non Táo Hồng, chi tiết Quyết định tải về tại đây.
Quyết định số 309/QĐ-UBND của UBND quận Tân Phú ngày 29/01/2018  (31/01/2018)
Quyết định số 309/QĐ-UBND của UBND quận Tân Phú ngày 29/01/2018 về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của UBND quận Tân Phú hết hiệu lực toàn bộ năm 2017, chi tiết quyết định tải về tại đây.
Quyết định số 286/QĐ-UBND của UBND quận Tân Phú ngày 25/01/2018  (29/01/2018)
Quyết định số 285/QĐ-UBND của UBND quận Tân Phú ngày 25/01/2018 về việc ban hành Quy trình điều chỉnh Giấy phép xây dựng, giấy phép xây dựng có thời hạn, giấy phép xây dựng cải tạo, sửa chữa nhà ở riêng lẻ tại đô thị, chi tiết quyết định tải về tại đây.
Quyết định số 288/QĐ-UBND của UBND quận Tân Phú ngày 25/01/2018  (29/01/2018)
Quyết định số 288/QĐ-UBND của UBND quận Tân Phú ngày 25/01/2018 về việc ban hành Quy trình cấp lại Giấy phép xây dựng, chi tiết quyết định tải về tại đây.
Quyết định số 285/QĐ-UBND của UBND quận Tân Phú ngày 25/01/2018  (29/01/2018)
Quyết định số 285/QĐ-UBND của UBND quận Tân Phú ngày 25/01/2018 về việc ban hành Quy trình cấp giấy phép xây dựng, cấp giấy phép xây dựng có thời hạn, cấp giấy phép xây dựng cải tạo, sửa chữa nhà ở riêng lẻ tại đô thị, chi tiết quyết định tải về tại đây.
Quyết định số 287/QĐ-UBND của UBND quận Tân Phú ngày 25/01/2018  (29/01/2018)
Quyết định số 287/QĐ-UBND của UBND quận Tân Phú ngày 25/01/2018 về việc ban hành Quy trình gia hạn Giấy phép xây dựng, chi tiết quyết định tải về tại đây.
Quyết định số 67/2017/QĐ-UBND của UBND Thành phố Hồ Chí Minh ngày 29/12/2017  (24/01/2018)
Quyết định số 67/2017/QĐ-UBND của UBND Thành phố Hồ Chí Minh ngày 29/12/2017 về việc ban hành Quy định vê Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, chi tiết quyết định tải về tại đây.
Quyết định số 127/QĐ-UBND ngày 18/01/2018 của UBND quận Tân Phú về việc giải thể Trường Mầm non Mặt Trời Nhỏ  (19/01/2018)
Quyết định số 127/QĐ-UBND ngày 18/01/2018 của UBND quận Tân Phú về việc giải thể Trường Mầm non Mặt Trời Đỏ, chi tiết Quyết định tải về tại đây.
Quyết định số 128/QĐ-UBND ngày 18/01/2018 của UBND quận về việc giải thể Trường Mầm non Táo Hồng  (19/01/2018)
Quyết định số 128/QĐ-UBND ngày 18/01/2018 của UBND quận về việc giải thể Trường Mầm non Táo Hồng, chi tiết Quyết định tải về tại đây.

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
 • Hãy đội mũ bảo hiểm cho trẻ em
 • Một số hình ảnh về ATGT 4
 • Một số hình ảnh về ATGT 3
 • Một số hình ảnh về ATGT 2
 • Một số hình ảnh về ATGT 1
 • Hướng dẫn sử dụng điện an toàn trong gia đình
 • Thăm và tặng quà đồng bào nghèo tại tỉnh Đắk Nông và Đắk Lắk
 • Đại hội đại biểu đảng bộ quận Tân Phú Lần X - Nhiệm kỳ (2010-2015)
 • Kỷ niệm 5 năm thành lập quận Tân Phú - phần 1
 • Kỷ niệm 5 năm thành lập quận Tân Phú - phần 2
 • Kỷ niệm 5 năm thành lập quận Tân Phú - phần 3
 • Kỷ niệm 5 năm thành lập quận Tân Phú - phần 4
 • Kỷ niệm 5 năm thành lập quận Tân Phú - phần 5
Tìm kiếm