SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
7
7
1
4
2
6
4
Văn bản lưu trú du lịch 21 Tháng Hai 2018 8:30:55 CH
Các văn bản pháp luật hỗ trợ công tác kiểm tra thuê bao di động trả trước  (10/09/2013)
Tải các văn bản tại đây
Quy định giá cước dịch vụ viễn thông mặt đất  (17/07/2013)
Ngày 12/10/2012, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư 14/2012/TT-BTTTT quy định giá cước dịch vụ thông tin di động mặt đất và việc quản lý hàng hóa viễn thông chuyên dùng trong dịch vụ thông tin di động nhằm bảo đảm việc phát triển dịch vụ thông tin di động bền vững và sử dụng hiệu quả tài nguyên viễn thông. Theo đó các Cơ quan ...
Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Viễn thông  (16/07/2013)
Nghị định 25/2011/NĐ-CP áp dụng cho các hoạt động viễn thông sau đây: - Đầu tư, kinh doanh hàng hóa và dịch vụ viễn thông; - Thiết lập mạng viễn thông và cung cấp dịch vụ viễn thông; - Cung cấp dịch vụ viễn thông công ích và thực hiện nhiệm vụ viễn thông công ích; - Quản lý việc cấp phép, kết nối, giá cước, phí, lệ phí, tài nguyên, tiêu ...
Quy định về quản lý thuê bao di động trả trước  (15/07/2013)
Ngày 13/4/2012 Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư số 04/2012/TT-BTTTT quy định về quản lý thuê bao di động trả trước bao gồm hoạt động đăng ký, lưu giữ và sử dụng các thông tin thuê bao và số thuê bao của cá nhân, người đứng tên đại diện cho cơ quan, tổ chức sử dụng dịch vụ viễn thông di động mặt đất trả trước. - Cơ quan hành chính ...
Quy định của pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan  (11/03/2013)
Nghị định này quy định xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan đối với tổ chức, cá nhân có hành vi cố ý hoặc vô ý vi phạm các quy định của pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan mà không phải là tội phạm và theo quy định của Nghị định này phải bị xử phạt hành chính. Nghị định 47/2009/NĐ-CP áp dụng đối với tổ chức, cá ...
Quy định xử phạt, mức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả trong lĩnh vực du lịch.  (11/03/2013)
Nghị định này quy định về các hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt, mức xử phạt, thẩm quyền xử phạt, thủ tục xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả trong lĩnh vực du lịch. Đối tượng áp dụng là cá nhân, tổ chức Việt Nam và cá nhân, tổ chức nước ngoài (gọi chung là cá nhân, tổ chức) có hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch ...
Thông tư 89/2008/TT-BVHTTDL  (11/03/2013)
Thông tư hướng dẫn thi hành Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch về kinh doanh lữ hành, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam, hướng dẫn du lịch và xúc tiến du lịch. File đính kèm
Thông tư 88/2008/TT-BVHTTDL  (11/03/2013)
Thông tư này hướng dẫn về tiêu chí phân loại, xếp hạng, hồ sơ đăng ký hạng, thủ tục xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch; kinh doanh hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện trong cơ sở lưu trú du lịch và cấp biển hiệu đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch. Áp dụng đối với tổ chức, cá nhân Việt Nam, tổ chức, cá nhân nước ngoài hoạt động kinh doanh lưu ...
Nghị định 92/2007/NĐ-CP  (11/03/2013)
Nghị định này quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch về tài nguyên du lịch; quy hoạch phát triển du lịch; khu du lịch, điểm du lịch, đô thị du lịch; hướng dẫn du lịch; xúc tiến du lịch; kinh doanh du lịch và quản lý nhà nước về du lịch. File đính kèm
Luật Du lịch  (11/03/2013)
Luật này quy định về tài nguyên du lịch và hoạt động du lịch; quyền và nghĩa vụ của khách du lịch, tổ chức, cá nhân kinh doanh du lịch, tổ chức, cá nhân khác có hoạt động liên quan đến du lịch. Đính kèm file
Xem theo ngày Xem theo ngày
 • Hãy đội mũ bảo hiểm cho trẻ em
 • Một số hình ảnh về ATGT 4
 • Một số hình ảnh về ATGT 3
 • Một số hình ảnh về ATGT 2
 • Một số hình ảnh về ATGT 1
 • Hướng dẫn sử dụng điện an toàn trong gia đình
 • Thăm và tặng quà đồng bào nghèo tại tỉnh Đắk Nông và Đắk Lắk
 • Đại hội đại biểu đảng bộ quận Tân Phú Lần X - Nhiệm kỳ (2010-2015)
 • Kỷ niệm 5 năm thành lập quận Tân Phú - phần 1
 • Kỷ niệm 5 năm thành lập quận Tân Phú - phần 2
 • Kỷ niệm 5 năm thành lập quận Tân Phú - phần 3
 • Kỷ niệm 5 năm thành lập quận Tân Phú - phần 4
 • Kỷ niệm 5 năm thành lập quận Tân Phú - phần 5
Tìm kiếm